Skip to content

– Terapeute –

Aanvullende Dienste

Laurinda Booyse Jeugwerker

Laurinda Booyse is ‘n gebore Paarliet en het haar Meestersgraad in 2013 in Bybelse Sielkunde voltooi en is tans besig met haar Meestersgraad in Kinder Sielkunde.  Sy is getroud en self ook ‘n mamma.  Sy hou van oefen en gesond eet en glo daaraan dat jy elke dag moet probeer om die beste JY te wees wat jy kan wees.  Haar gunsteling vers is 1 Korintiërs 2:9 “Wat die oog nie sien nie, die ore nie hoor nie en die hart nie weet nie, berei die Here voor vir die wat Hom lief het.”

Ronèl Sadie Opvoedkundige Sielkundige

Ronèl Sadie is getroud met haar laerskoolkys en is die mamma van drie kinders, twee seuns en ʼn dogter.  Al drie haar kinders was gelukkige Goedehopers en is nou op Hoërskool en Universiteit.  Ronèl het ook 5 jaar gedien op die Beheerliggaam van Goedehoop. Sy is lief vir kuier en onthaal, die uitvoerende kunste, doen staptoere en doen graag blomme in haar vrye tyd.

Sy het ʼn Onderwysgraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf en met lof geslaag.  Sy het daarna haar honneurs verwerf ook by die Universiteit van Pretoria en die graad ook met lof geslaag.  Haar fokus van haar studie was:  Kinders met gedrag en emosionele probleme. 

Daníle Neethling Spraakterapeut

Daníle het Spraakterapie en Oudiologie (B. Logopedika) gestudeer by die Universiteit van Pretoria en het direk na Universiteit vir twee jaar in Johannesburg Hospitaal gewerk, waarna sy vir 2 jaar as ‘n spraakterapeut by die Onderwysdepartement gewerk het.  Na afloop van haar diens by die Onderwysdepartement het sy vir 5 jaar in ‘n multi-dissiplinêre praktyk gewerk – saam met ‘n ander spraakterapeut, ‘n arbeidsterapeut en ‘n sielkundige.

In 1997 maak sy haar eie privaatpraktyk oop.  Sy is baie lief vir mense en geniet haar werk steeds na 30 jaar.  Daníle se hoofdoel as terapeut is om kinders wat spraak-, taal- of luisterprobleme het vroeg op te spoor, te evalueer en te behandel sodat die probleem so min as moontlik impak het op hulle ontwikkeling asook hulle selfbeeld en selfvertroue. Vroeë identifikasie van ‘n spraak- of gehoorprobleem is baie belangrik.

Ronèl J.V. Rensburg Arbeidsterapeut

Ronèl Janse van Rensburg is sedert 1993 werksaam as Arbeidsterapeut in Secunda.  Haar man is ‘n oud-onderwyser van Goedehoop en haar drie kinders het ook hul laerskoolloopbane by Goedehoop begin en voltooi.  Haar passie is om met kinders met ontwikkelings- en perseptuele agterstande, wat ook lees en spel en vele ander vaardighede insluit, te werk.  Sy is reeds 20 jaar as arbeidsterapeut werksaam by Laerskool Goedehoop en kinders is haar passie en sy geniet dit baie om met hulle te werk.  Dit is ‘n voorreg om elke dag met die pêrels van Jesus se kroon te werk.

Arbeidsterapie is ‘n groot opwindende avontuur, vol pret en plesier.  Die leerproses vind plaas deur middel van speel.  Verskeie apparaat word op opwindende en kreatiewe manier gebruik om leer te fasiliteer.