Skip to content

LAERSKOOL GOEDEHOOP

Ons, as hoof en onderwysers van Laerskool Goedehoop, wil u kind leer, bemoedig, ondersteun en lei om die wêreld hoopvol, gebalanseerd en gegrond toe te tree. Ons vier nuuskierigheid en kreatiwiteit. Ons rus u kind toe met HOOP en VEERKRAGTIGHEID – ‘n anker en ‘n springbord.

KINDERS MET HOOP

Tuis
'n Anker

'n Anker

ONS KINDERS SE TOEKOMS

Ons, as hoof en onderwysers onderneem om met alles tot ons beskikking in ‘n ryk, stimulerende omgewing akademie van hoogstaande gehalte en standaard aan ons kinders te lewer.

Die blootstelling en deelname van ons kinders aan sport, kultuuraktiwiteite en leierskapsgeleenthede en -opleiding dien as verryking asook sosiale ontwikkeling as gebalanseerde kinders met selfvertroue en HOOP in die toekoms.

'n Anker

'n Anker

ONS KINDERS SE TOEKOMS

Ons, as hoof en onderwysers onderneem om met alles tot ons beskikking in ‘n ryk, stimulerende omgewing akademie van hoogstaande gehalte en standaard aan ons kinders te lewer.

Die blootstelling en deelname van ons kinders aan sport, kultuuraktiwiteite en leierskapsgeleenthede en -opleiding dien as verryking asook sosiale ontwikkeling as gebalanseerde kinders met selfvertroue en HOOP in die toekoms.

'n Springbord

'n Springbord

GOEDEHOOP SE HART

In ʼn sorgsame, geborge omgewing wil ons ons kinders laat leer, ontwikkel en groei sodat hulle nie net gereed is vir hoërskool nie, maar ook sodat die fondament wat ons hier gebou het hulle emosioneel in staat sal stel om met VEERKRAGTIGHEID nog hoër hoogtes in hulle toekoms te bereik.

'n Springbord

'n Springbord

GOEDEHOOP SE HART

In ʼn sorgsame, geborge omgewing wil ons ons kinders laat leer, ontwikkel en groei sodat hulle nie net gereed is vir hoërskool nie, maar ook sodat die fondament wat ons hier gebou het hulle emosioneel in staat sal stel om met VEERKRAGTIGHEID nog hoër hoogtes in hulle toekoms te bereik.

Tuis

ONS WAARDES

RESPEK

Dat ek elke mens met respek sal behandel deur oogkontak te maak, te groet en te luister.

OMGEE

Om werklik vir ander om te gee deur te probeer verstaan waardeur hulle gaan en my optrede daarvolgens te rig.

BETROUBAARHEID

Dat ek in alles wat ek doen betroubaar sal optree, omdat ek verstaan dat betroubaarheid VERTROUE meebring wat die basis van alle gesonde verhoudings is

VERANTWOORDELIKHEID

Dat ek verantwoordelik sal optree deur te doen wat ek onderneem het om te doen en dat ek sal verstaan dat indien ek nie verantwoordelik optree nie, ek iemand anders opsaal om my plig na te kom

AANVAARDING

Dat ek myself en ander sal aanvaar en ondersteun

Tuis

ONDERSTEUNINGSDIENSTE ONS GEE OM

‘n Gelukkige kind is ‘n kind wat toegerus is om elke dag se uitdagings met HOOP en ‘n breë glimlag aan te pak.

Om elke kind veilig en beskermd te laat voel, ook in moeilike of onsekere tye, bied verskillende terapeute ondersteuningsdienste aan. Ons terapeute vorm deel van die personeel en dit stel ons in staat om ‘n inklusiewe benadering tot onderwys te bied.

Tuis
'Tannie Liefde' / Jeugwerker

Sonja Koekemoer

‘Tannie Liefde’ / Jeugwerker
Opvoedkundige Sielkundige

Ronél Sadie

Opvoedkundige Sielkundige
Spraakterapeut- Oudioloog

Daníle Neethling

Spraakterapeut- Oudioloog
Arbeidsterapeut

Ronél Janse van Rensburg

Arbeidsterapeut
Tuis

ONTMOET VIR GOEGIE

Goegie is ‘n trotse Goedehoper en is deel van ons aktiwiteite by die skool. Goegie vertel stories, deel drukkies en high fives uit, speel, dans en leer ons kinders op ‘n speelse manier. Só leer ons kinders saam met Goegie om probleme op te los:

Tuis
Tuis

VCSV – Die Verenigde Christen Studente Vereniging

By Goedehoop lê ons HOOP in God. Hy gee ons HOOP, VREUGDE, VREDE en nog baie meer. Met dankbare harte, vol verwagting weet ons dat ons kinders, selfs meer as suurstof,  ʼn verhouding met God nodig het. Daarom wil ons hê dat ons kinders God moet ken, Hom moet liefhê en Sy hart vir ons en ander moet leer ken. Ons fokus daarop om elke dag ‘n lewe vir Jesus te leef en daarom Christelike waardes van jongs af vas te lê.

‘n Lewe vir Jesus beteken ook dat ons sal uitreik na ander in tye van nood en met ons eie harte propvol dankbaarheid doen ons uitreike, besoek kinderhuise en doen ons fondsinsamelings vir die wat minder as ons het. Ons samel ook fondse en kos in vir diere-organisasies.

By die VCSV is daar plek vir elke maat om te groei en bloei – almal van graad 1 tot graad 7 is welkom om elke Donderdag tweede pouse bymekaar te kom vir ‘n kort, kragtige boodskap en lewensles!

Tuis

VCSV – Die Verenigde Christen Studente Vereniging

By Goedehoop lê ons HOOP in God. Hy gee ons HOOP, VREUGDE, VREDE en nog baie meer. Met dankbare harte, vol verwagting weet ons dat ons kinders, selfs meer as suurstof,  ʼn verhouding met God nodig het. Daarom wil ons hê dat ons kinders God moet ken, Hom moet liefhê en Sy hart vir ons en ander moet leer ken. Ons fokus daarop om elke dag ‘n lewe vir Jesus te leef en daarom Christelike waardes van jongs af vas te lê.

‘n Lewe vir Jesus beteken ook dat ons sal uitreik na ander in tye van nood en met ons eie harte propvol dankbaarheid doen ons uitreike, besoek kinderhuise en doen ons fondsinsamelings vir die wat minder as ons het. Ons samel ook fondse en kos in vir diere-organisasies.

By die VCSV is daar plek vir elke maat om te groei en bloei – almal van graad 1 tot graad 7 is welkom om elke Donderdag tweede pouse bymekaar te kom vir ‘n kort, kragtige boodskap en lewensles!

DIE VEILIGHEID VAN STANDVASTIGE STRUKTUUR ONS BELEIDE EN RIGLYNE

Laerskool Goedehoop beskik oor vasgestelde beleide en riglyne waarvolgens die skool funksioneer. Ons weet dat hierdie noodsaaklike dokumente die nodige gestruktureerde omgewing en raamwerk skep waarin ons ons passie met kreatiwiteit uitleef.